ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин косметики Malinelle, розташований на доменному імені https://malinelle.com.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту)” – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені malinelle.com.ua, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2 “Персональні дані” – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеної або визначуваної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3 Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (поновленням, зміною), вилученням, використанням, переданням (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

1.1.4 “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. “Користувач сайту Інтернет-магазину (далі – Користувач)” – особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт Інтернет-магазину.

1.1.6 “Cookies” – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, який зберігається на комп’ютері користувача і який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2 У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.

2.3 Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту Інтернет-магазину. Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Інтернет-магазину.

2.4 Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем сайту Інтернет-магазину.

  1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1 Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту Інтернет-магазину про нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту під час реєстрації на сайті Інтернет-магазину або при оформленні замовлення на придбання Товару.

3.2 Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину в розділі реєстрації або в розділі замовлення товарів і включають таку інформацію:

3.2.1. Прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. Контактний телефон Користувача;

3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. Адреса доставки товару;

3.2.5. Місце проживання Користувача.

3.3 Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і під час відвідування сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи:

IP-адреса;

Інформація з cookies;

Інформація про браузер (або іншу програму, яка надає доступ до показу Реклами);

Час доступу;

Адреса сторінки, де розташований рекламний блок;

Реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1 Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4 Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена вище (історія покупок, браузери та операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених пп. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

  1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача, Адміністрація сайту Інтернет-магазину може використовувати з метою:

4.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Інтернет-магазином https://malinelle.com.ua;

4.1.2 Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту Інтернет-магазину;

4.1.3. встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включно з направленням повідомлень, запитів щодо використання сайту Інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача;

4.1.4 Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству;

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;

4.1.6. створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач погодився на створення облікового запису;

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту Інтернет-магазину про стан Замовлення.

4.1.8 Обробка та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9 Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки в разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту Інтернет-магазину.

4.1.10. надання Користувачеві за його згодою, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

  1. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2 Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку винятково з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті Інтернет-магазину https://malinelle.com.ua, зокрема доставку Товару.

5.3 Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах і в порядку, встановлених законодавством України.

5.4 У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту зобов’язана проінформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5 Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Користувач зобов’язаний:

6.1.1. надати інформацію про персональні дані, необхідну для використання сайтом інтернет-магазину.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі змін цієї інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2 Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами персональних користувацьких даних користувача, які передаються, крім п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3 Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4 Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за шкоду, завдану Користувачеві у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2 У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1 Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. була розголошена за згодою користувача.

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 До звернення до суду з позовом з приводу спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3 У разі недосягнення угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4 До цієї політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1 Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди користувача.

9.2 Нова Політика конфіденційності та/або зміни в цій Політиці набувають чинності з моменту розміщення на сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.